Záchranářské zkušební řády v ČR a ve světě


Výcvik záchranných psů je formován třemi zkušebními řády. Pro ČR je klíčový národní zkušební řád, pro zahraniční kontakty platí v organizaci IRO zkušební řád IPO-R a pro záchranná družstva zkušební řád FCI.


Národní zkušební řád SZBK ČR

Národní zkušební řád Svazu záchranných brigád České republiky obsahuje soubor zkoušek zahrnujících všechny směry výcviku záchranných psů: v sutinách, v přírodním terénu, v lavinových polích, na vodních plochách a na stopách. Prověřuje od základních zkoušek až po zkoušky vrcholové či speciální vycvičenost psů pro hledání živých osob i cadaverů. Základním požadavkem na práci záchranných psů je při všech cvicích temperament, ochota a radost z výkonu, stejně tak i přesnost lokalizace a identifikace nálezu.

 

... více na: Národní zkušební řád SZBK ČR

Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád IPO-R je oficiálním předpisem kynologů z celého světa, sdružených v mezinárodní organizaci IRO. Obsahuje sestavu 15 zkoušek, zahrnující výcvik všech směrů záchranářské činnosti v třístupňovém provedení.

... více na: Mezinárodní zkušební řád IRO

Mezinárodní zkušební řád FCI

Mezinárodní zkušební řád FCI formuluje požadavky na práci tříčlenných záchranářských družstev. Tato družstva jsou totiž považována za základní komponenty při sestavování mezinárodních záchranných týmů pro zahraniční mise.

... více na: Mezinárodní zkušební řád FCI

Soutěž družstev IRO

Manuál pro pořádání Soutěže družstev IRO.

... více na: Soutěž družstev IRO

Hodnocení výkonů záchranných psů

Rozhodčí posuzuje předváděnou práci psovodů a psů při jednotlivých cvicích v dílčích známkách, které jsou závěrem převáděny na body. Celková hodnota docílených bodů musí odpovídat známce, ve které byla práce psa předvedena a ohodnocena.

... více na: Hodnocení výkonů