Nejvýznamnější výsledky a dosažené úspěchy členů Svazu záchranných brigád kynologů při mistrovských soutěžích na národním i světovém fóru výcviku záchranných psů.


ČP v sutinách

Český pohár ZZP 2014 v Žatci bohužel mezi zdařilé akce zařadit rozhodně nelze.

Pořadatel totiž ze zcela nepochopitelných důvodů naprosto ignoroval zažité postupy a stanovené předpisy pro konání akcí celostátního významu. Internet však určitě není místem k předkládání rozborů či analýz jakékoli akce, takže se s tímto problémem bude muset vyrovnat prezidium, plénum či sbor rozhodčích. Faktem však zůstává, že překročení několika limitů pro soutěže a práci záchranných psů nelze víckrát opakovat. Rozhodně to ale nesnižuje práci řadových pořadatelů, figurantů, psovodů ani rozhodčích, kteří v daném okamžiku s předloženou situací nemohli příliš dělat a s maximální osobní obětavostí se s ní dokázali vyrovnat. Zbývá jen doufat, že příště bude opět zkušební řád tím základním předpisem, který bude každý funkcionář respektovat. Já alespoň tomu věřím...

http://www.zachranari.cz/cs/8/547/plan-akci-szbk-cesky-pohar-zzp--cact/